Wednesday, 20 Sep 2023
Tin tức

Tuyển tư vấn về tiêu chuẩn và chứng nhận hữu cơ quốc tế

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ORGANIC EU VÀ HOA KỲ CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU QUẾ, HỒI VÀ TRÀM CỦA CÔNG TY HAGIMEX VÀ VIÊN MINH

DỰ ÁN “NHÂN RỘNG SÁNG KIẾN THƯƠNG MẠI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ ĐẠO ĐỨC TRONG NGÀNH THẢO DƯỢC TẠI VIỆT NAM”

 

Tổng quan dự án

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Đa dạng sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (sau đây gọi là BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED).

Mục tiêu của dự án: “Nhân rộng các mô hình kinh doanh bền vững theo tiêu chuẩn Đạo đức Thương mại Đa d ạng sinh học trong lĩnh vực Nguyên liệu tự nhiên (NI) tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một nhà cung ứng được quốc tế công nhận trong lĩnh vực thảo dược, dược phẩm và thực phẩm chức năng”

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp củng cố và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩn Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức (EBT), tập trung vào các mắt xích đảm bảo nguồn cung ứng bền vững. Các kết quả mọng đợi chủ yếu của nội dung này bao gồm: 5000 hộ nông dân quy mô nhỏ được cải thiện sinh kế thong quan việc tham gia chuỗi

giá trị thương mại đa dạng sinh học có đạo đức

  • 32 Chuỗi giá trị nguyên liệu tự nhiên được phát triển theo nguyên tắc thương mại sinh học BioTrade
  • Sản lượng cung ứng sản phẩm EBT tăng 20% hàng năm kể từ năm 2017;
  • 50% SMEs tham gia dự án thu mua nguyên liệu tự nhiên đạt các tiêu chuẩn tương thích với EBT.
  • 12 Doanh nghiệp tham gia dự án được đào tạo về tuân thủ các tiêu chuẩn GACP-WHO, ABS và EBT.
  • 6 SMEs mở rộng kinh doanh sản phẩm thương mại đa dạng sinh học tới thị trường cao cấp quốc tế vào cuối năm 2019
  • Giảm phát thải 10,176 tấn khí CO2 và giảm thất thoát 400 tấn nguyên liệu thô do thực hành thương mại đa dạng sinh học và đóng góp vật chất của các đối tác tư nhân.

Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn

Nhiệm vụ tư vấn nhằm giúp các doanh nghiệp đối tác của Dự án xây dựng, thực hiện và quản lý các chuỗi cung ứng Quế, Hồi, Tràm đảm bảo đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận ORGANIC EU và Mỹ.

Phạm vi nhiệm vụ tư vấn

  • Khảo sát, đánh giá thực trạng và lập kế hoạch thực hiện nhằm đạt được chứng chỉ Organic EU và Mỹ;
  • Tổ chức, thực hiện đào tạo, hướng dẫn cho các tác nhân trong chuỗi cung ứng được lựa chọn về các yêu cầu, tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn organic EU, Mỹ;
  • Tư vấn cho Doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống và duy trì chuỗi cung ứng đã được lựa chọn đạt tiêu chuẩn organic;
  • Tư vấn cho Doanh nghiệp trong việc lựa chọn tổ chức chứng nhận, hỗ trợ thực hiện đánh giá và khắc phục lỗi sau đánh giá đảm bảo Doanh nghiệp đượ c cấp chứng nhận organic tiêu chuẩn EU, Mỹ

Các hoạt động và mục tiêu cụ thể

Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể sau:

Hoạt động 1: Khảo sát, đánh giá thực trạng và lập kế hoạch

– Cùng các doanh nghiệp đi thực địa khảo sát thực trạng loại cây trồng, khí hậu, thổ nhưỡng,

tập quán canh tác, phân bố vùng nguyên liệu, tình trạng nhà xưởng chế biến… để đánh giá tính khả thi khi thiết lập vùng sản xuất organic và xây dựng hệ thống chứng nhận organic cho các chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp lựa chọn đó là chuỗi quế, hồi, tràm. – Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tư vấn sẽ đưa ra kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống,

đào tạo và chứng nhận organic trong đó xác định được rõ loại cây trồng, quy mô diện tích, địa bàn, số hộ dân tham gia, tiến độ thực hiện. Bản kế hoạch này sẽ được thảo luận và thống nhất với doanh nghiệp trước khi trình dự án BT EU xem xét và phê duyệt.

Hoạt động 2. Đào tạo cho các tác nhân tham gia các chuỗi cung ứng được lựa chọn về nguyên tắc, tiêu chuẩn organic và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý nông nghiệp organic

Dựa vào bản kế hoạch triển khai chứng nhận organic đã được thống nhất giữa Tư vấn – Doanh nghiệp – Dự án BT EU, tư vấn sẽ tiến hành các hoạt động đào tạo cho các tác nhân tham gia chuỗi cung ứng (người sản xuất, công nhân chế biến, cán bộ quản lý của DN) về yêu cầu, tiêu chuẩn organic đồng thời tư vấn cho doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản lý theo yêu cầu chứng nhận organic cho thị trường EU, Mỹ. Các hoạt động đó bao gồm: – Đào tạo yêu cầu, tiêu chuẩn organic cho nông dân, công nhân chế biến, cán bộ thực địa,

cán bộ quản lý của doanh nghiệp – Hướng dẫn kỹ thuật canh tác, quản lý vùng trồng theo tiêu chuẩn organic – Xây dựng hệ thống giám sát nội bộ ICS; Đào tạo hệ thống thanh tra nội bộ ICS. – Đào tạo và hướng dẫn doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản lý các chuỗi lựa chọn theo yêu

cầu chứng nhận organic EU, Mỹ – Hướng dẫn quá trình ghi chép sổ sách từ khâu sản xuất-chế biến – xuất khẩu đảm bảo hệ

thống truy xuất nguồn gốc – Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận và làm việc với Tổ chức chứng nhận organic quốc tế.

Hoạt động 3. Đánh giá nội bộ ICS và hoàn thiện hệ thống quản lý

Tư vấn cùng với doanh nghiệp tiến hành đánh giá nội bộ ICS các chuỗi giá trị đã chọn để kiểm tra tình trạng sẵn sàng của hệ thống, khắc phục các lỗi trước khi thanh tra quốc tế do tổ chức chứng nhận cử đến đánh giá.

Hoạt động 4. Làm việc với thanh tra organic do tổ chức chứng nhận cử đến

Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm việc với thanh tra quốc tế do tổ chức chứng nhận cử đến để thanh tra các chuỗi organic đã đăng ký chứng nhận. Trong trường hợp có các lỗi cần khắc phục thì tư vấn có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các hành động khắc phục cho đến khi doanh nghiệp được cấp chứng nhận organic.

Quy mô hoạt động (dự tính)

Tên doanh nghiệp

Tên sản phẩm

Diện tích (Ha)

Số hộ ND

Địa bàn Loại chứng

nhận Hagimex Quế 200 200 Yên bái Organic EU,

NOP Hồi 200 200 Lạng

Sơn

Organic EU, NOP Viên Minh Tràm 70 45 Hà Tĩnh Organic EU,

NOP

Sản phẩm chuyển giao

– Bộ tài liệu đào tạo về tiêu chuẩn organic cho đối tượng: nông dân, thanh tra nội bộ ICS. – Hệ thống mẫu biểu áp dụng cho hệ thống quản lý organic từ thu thập dữ liệu ban đầu, sổ

ghi chép cấp nông hộ, nhà máy- công ty.

– Hồ sơ đăng ký chứng nhận organic của doanh nghiệp

– Báo cáo tư vấn tóm tắt quá trình triển khai, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Doanh nghiệp trong việc duy trì hệ thống chứng nhận organic đã được cấp trong các năm tiếp theo.

Yêu cầu trình độ của tư vấn

– Trình độ đại học về lĩnh vực trồng trọt hoặc tương đương

– Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tư vấn về hệ thống chứng nhận Organic EU, Mỹ

– Có kiến thức và kinh nghiệm về sản xuất organic

– Có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp và tổ nhóm nông dân

– Có hiểu biết về điều kiện tư nhiên và tập quán canh tác ở địa bàn triển khai dự án

organic.

– Có hiểu biết về thị trường xuất khẩu nông sản là một lợi thế.

Khung thời gian dự kiến

Từ 1/7/2019 đến 30/12/2019 (6 tháng)

Hồ sơ yêu cầu

Các ứng viên có quan tâm xin gửi Đề xuất kỹ thuật bao gồm cả Phương án thực hiện, dự kiến tài chính; Hồ sơ chứng minh năng lực tới địa chỉ email: helvetas.vietnam@helvetas.org cred@cred.org.vn Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 20/6/2019

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn biotrade.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2023 | biotrade.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status