TÌM NGUỒN CUNG ỨNG VỚI SỰ TÔN TRỌNG

Cách chúng ta thu thập, phát triển và sử dụng tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa sâu sắc đối với hành tinh sống của chúng ta. Các công ty làm việc với UEBT cho thấy họ đang tìm nguồn cung ứng với sự tôn trọng đối với con người và đa dạng sinh học.

“Tìm nguồn cung ứng” đề cập đến cách các công ty, thường làm việc với nông dân hoặc cộng đồng địa phương, thu thập, trồng hoặc thu hoạch các thành phần từ đa dạng sinh học được sử dụng trong các sản phẩm của họ.

“Tìm nguồn cung ứng với sự tôn trọng” được định nghĩa là Tiêu chuẩn Thương mại Sinh học Đạo đức UEBT bao gồm:

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn bền vững tự nguyện, được quốc tế công nhận, được phát triển với sự tham gia của các chuyên gia, công ty, cộng đồng địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận.

Bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang tôn trọng con người và sự đa dạng của động vật và thực vật trên Trái đất bằng cách chọn các sản phẩm có nhãn hiệu chứng nhận UEBT.