KHÓA HỌC

Danh sách khóa học

XUYÊN KHUNG-Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

24 lessons
3 học viên đăng ký
students
24 lessons
Miễn phí

Xuyên khung (Ligusticum striatum) là một loài thực vật hay được...

Miễn phí

KIM TIỀN THẢO- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

21 lessons
1 học viên theo học
students
21 lessons
Miễn phí

Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium) là một dược liệu quý...

Miễn phí

ÍCH MẪU- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
2 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí

Ích mẫu (Leonurus japonicus Houtt.) là dược liệu được sử...

Miễn phí

ĐƯƠNG QUY- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
Không có học viên theo học
students
23 lessons
Miễn phí

Đương Quy (Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag) là dược...

Miễn phí

DIỆP HẠ CHÂU- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
1 học viên theo học
students
23 lessons
Miễn phí

Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum, Et Thonn) là một...

Miễn phí

CÁT CÁNH- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
Không có học viên theo học
students
23 lessons
Miễn phí

Cát cánh (Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC) là dược liệu...

Miễn phí

CÀ GAI LEO- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
1 học viên theo học
students
23 lessons
Miễn phí

Cà gai leo (Solanum hainanense Hance) là dược liệu quý...

Miễn phí

ATISÔ – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
2 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí

Atisô (Cynara scolymus L.) là một dược liệu quý trong...

Miễn phí

CÂY ỚT – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn hữu cơ

27 lessons
Không có học viên theo học
students
27 lessons
Miễn phí

Ớt (Capsium frutescens L) có nguồn gốc từ châu Mỹ,...

Miễn phí

CÂY GỪNG – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn hữu cơ

22 lessons
1 học viên theo học
students
22 lessons
Miễn phí

Gừng (Zingiberaceae) được trồng nhiều ở Việt Nam cũng như...

Miễn phí

CÂY NGHỆ – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn hữu cơ

16 lessons
2 học viên đăng ký
students
16 lessons
Miễn phí

Nghệ (Zingiberaceae) được trồng nhiều ở Việt Nam, là cây...

Miễn phí

CÂY BẠCH CHỈ – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

22 lessons
1 học viên theo học
students
22 lessons
Miễn phí

Bạch Chỉ (Angelica Dahurica) là dược liệu quý trong y...

Miễn phí