Scroll
 
 

Sourcing with respect for a world in which people and biodiversity thrive. 

 
 1. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GẮN VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ THỂ HỖ TRỢ PHỤC HỒI COVID-19 NHƯ THẾ NÀO?

  Không cảnh rừng nhiệt đới đang bị xóa bỏ để trồng dầu cọ và cao su / © whitcomberd Một …

 2. CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SINH HỌC TOÀN CẦU (BIOTRADE): LIÊN KẾT THƯƠNG MẠI, ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  Năm 2003, UNCTAD đã khởi động Chương trình thúc đẩy Thương mại Sinh học toàn cầu (BioTrade) , giúp các …

 3. KHUNG ĐA DẠNG SINH HỌC TOÀN CẦU SAU NĂM 2020

   Đa dạng sinh học là một tài sản không thể thiếu đối với Trái đất, nó cung cấp nhu cầu …

 4. THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI THÂN THIỆN VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU VỰC SÔNG MEKONG

  UNCTAD điều phối các hoạt động nhằm liên kết thương mại với việc sử dụng bền vững đa dạng sinh …

 5. THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM VỚI HÀNG LOẠT VỤ NHẬP LẬU “ĐÌNH ĐÁM”: CHUYÊN GIA NÓI GÌ?

  Là 1 trong 15 quốc gia trên thế giới có định vị bản đồ dược liệu với những cây thuốc …

7 NGUYÊN TẮC BIOTRADE

CÂU CHUYỆN BIOTRADE

THAM GIA BIOTRADE

SỨ MỆNH BIOTRADE