ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA UEBT

UEBT nhận ra rằng mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đóng góp vào một thế giới trong đó con người và đa dạng sinh học phát triển mạnh mẽ.

Để biết liệu chúng tôi có thành công hay không, UEBT đầu tư vào việc giám sát và đánh giá. Chúng tôi thu thập dữ liệu từ các thành viên của mình và thực hiện các nghiên cứu về các hoạt động đã chọn để xác định tác động. Chúng tôi mong muốn có được cái nhìn sâu sắc về những điều sau:

  • Các công ty đang thực hiện những thay đổi nào để đáp ứng các yêu cầu của UEBT?
  • Những khu vực tìm nguồn cung ứng nào và bao nhiêu công nhân đang bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện tiêu chuẩn UEBT của một công ty?
  • Những thay đổi nào mà các công ty thành viên thực hiện trong các lĩnh vực tìm nguồn cung ứng này nhờ chứng nhận?
  • Làm thế nào để UEBT có thể cải thiện các tiêu chuẩn và chiến lược hỗ trợ để tối đa hóa các tác động?

UEBT là thành viên của ISEAL, hiệp hội toàn cầu về các tiêu chuẩn bền vững đáng tin cậy. Chúng tôi thực hiện Bộ quy tắc thực hành tốt ISEAL về thiết lập tiêu chuẩn, đảm bảo và giám sát tác động.

Sự kiện & Số liệu
Vào tháng 12 năm 2019, UEBT có 58 thành viên trên toàn cầu, đang thúc đẩy các hoạt động Thương mại Sinh học Đạo đức.

*As of December 2018, ** as of December 2019