Mục đích của chứng nhận?

Tiêu chuẩn Naturland được xây dựng từ trước khi có tiêu chuẩn hữu cơ tại Đức và Châu Âu. Chứng nhận này có mức nhận biết rất cao tại thị trường Đức cho phép nhà sản xuất tiếp cận thị trường này với hình ảnh chất lượng cao và lâu đời do đó phù hợp với các nhà xuất khẩu có sản phẩm bán vào thị trường Đức nói riêng và châu Âu nói chung.

Có chứng chỉ Naturland cũng có tác dụng nâng cao giá trị nhận biết khi các nhà xuất khẩu đã có chứng nhận theo tiêu chuẩn nước sở tại.

Ai có thể lấy chứng nhận này?

Nhà xuất khẩu vào thị trường Đức và Châu Âu

Nhà sản xuất, phân phối tại thị trường khác muốn nâng cao uy tín, khẳng định chất lượng.

Các yếu tố cần thiết

Bảo vệ môi trường, tài nguyên đất và đa dạng sinh thái

Tồn trọng tự nhiên và điều kiện sống của động vật

Không có dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng có nguồn gốc hóa học,

Không GMO

Minh bạch trong việc dán nhãn.

Tại sao chọn MekongCert

MekongCert cung cấp dịch vụ chứng nhận hữu cơ chuyên nghiệp với chi phí tốt nhất do kết hợp các tiêu chuẩn được nhận diện tốt nhất trên thị trường trong nước và quốc tế.

  • Thành viên Liên minh tổ chức Chứng nhận Châu Á (CertAll)
  • Thành viên chính thức cùa Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Việt Aam (VOAA)

Các tiêu chuẩn đánh giá: PGS Việt Nam, TCVN 11041; EU 8342007; USDA; COR Canada.

Contact us