BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Tầm quan trọng của đa dạng sinh học
Đa dạng sinh học là sự đa dạng của thực vật, động vật và các sinh vật sống khác trên Trái đất. Từ vi sinh vật nhỏ nhất đến động vật có vú lớn nhất, đa dạng sinh học tạo thành một mạng lưới sự sống, tạo ra các hệ sinh thái mà chúng ta sống và phụ thuộc để tồn tại, đồng thời cung cấp cho chúng ta thức ăn, nước uống, thuốc men và nhiều dịch vụ sinh thái quan trọng khác.

Đa dạng sinh học đang bị mất ở mức báo động – nhanh hơn từ 1.000 đến 10.000 lần so với tốc độ tuyệt chủng tự nhiên, do các vấn đề như phá hủy môi trường sống và biến đổi khí hậu. Việc mất đa dạng sinh học đã có những tác động tàn khốc đối với các cộng đồng địa phương và bản địa trên khắp thế giới, những người phụ thuộc vào nó để kiếm sống. Chúng ta phải tôn trọng và tái tạo đa dạng sinh học, và điều này có nghĩa là tôn trọng hệ động thực vật và cũng là tôn trọng con người. Xem xét điều đó:

  • 7.000 loài thực vật được con người tiêu thụ làm thực phẩm
  • 17% các loài thực vật được sử dụng cho mục đích y học
  • 70% người nghèo trên thế giới sống ở các vùng nông thôn và phụ thuộc vào đa dạng sinh học để tồn tại

Các công ty có thể đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng sinh học
Thông qua các hoạt động tìm nguồn cung ứng của mình, các công ty có thể hỗ trợ việc bảo tồn và tái tạo đa dạng sinh học và chứng minh cách các sản phẩm dựa trên đa dạng sinh học có thể được sử dụng bền vững. Tiêu chuẩn Thương mại Sinh học Đạo đức mô tả các thực hành cho mục đích này. Ví dụ:

  • Các thực hành làm giảm mất đa dạng sinh học, chẳng hạn như hạn chế chặt phá rừng cho các hoạt động trồng trọt hoặc thu hái, bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng hóa chất nông nghiệp.
  • Các hoạt động tái tạo đa dạng sinh học, chẳng hạn như dải hoa, hàng rào, các dự án bảo vệ các loài thụ phấn, thực hành hữu cơ và những đóng góp khác cho hệ sinh thái tự nhiên.

Tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với kinh doanh
Với sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tự nhiên, các công ty ngày càng nhận ra năng lực của họ trong việc đổi mới và bán những sản phẩm mong muốn này phụ thuộc vào việc bảo tồn đa dạng sinh học như thế nào. Họ đang nỗ lực cải thiện tác động của họ đối với đa dạng sinh học dọc theo chuỗi cung ứng của họ không chỉ vì kỳ vọng của người tiêu dùng, mà bởi vì có một trường hợp kinh doanh mạnh mẽ cho việc tìm nguồn cung ứng.

Các xu hướng bền vững này trùng hợp với các quy tắc quốc tế và quốc gia mới (chẳng hạn như quy tắc tiếp cận và chia sẻ lợi ích, hoặc ABS) về sử dụng đa dạng sinh học cho nghiên cứu và phát triển. Các quy tắc này yêu cầu các công ty phải xin phép trước khi nghiên cứu đa dạng sinh học để đổi mới sản phẩm và chia sẻ lợi ích thu được từ nghiên cứu này với các quốc gia và các bên liên quan địa phương đã sử dụng đa dạng sinh học trong các khu vực tìm nguồn cung ứng trong nhiều thế hệ.

Ngày nay, việc tìm nguồn cung ứng đa dạng sinh học có đạo đức ngày càng cao trong chương trình nghị sự của công ty trong lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm và dược phẩm, với các công ty hàng đầu đưa ra cam kết mạnh mẽ để tôn trọng và tái tạo sự đa dạng của sự sống trên Trái đất.