Trang chủ Trở thành đối tác của chúng tôi

Trở thành đối tác của chúng tôi

Tham gia vào dự án BioTrade, doanh nghiệp sẽ có được những lợi ích như sau:

Đối với quản trị doanh nghiệp:

  • Giúp cải thiện hệ thống quản lí đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm quản lí vùng nguyên liệu, quản lí nhà máy, quản lí chất lượng;
  • Tạo dựng vùng nguyên liệu với sản lượng và chất lượng ổn định, bền vững;
  • Cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng.

Đối với hoạt động kinh doanh:

  • Nâng cao giá trị thương hiệu;
  • Nâng cao khả năng cạnh tranh;
  • Nâng cao cơ hội xuất khẩu;
  • Có cơ hội tham gia vào mạng lưới các nhà sản xuất BioTrade toàn cầu.

Ngoài ra, các cộng đồng nông dân khi tham gia dự án sẽ có cơ hội được nâng cao kiến thức, kĩ năng trong việc trồng, chăm sóc, thu hái và sơ chế cây dược liệu, cải thiện thu nhập cho gia đình, góp phần ổn định đời sống.