Trang chủ Hồ sơ công ty Công Ty TNHH Hiệp Thành

Vùng nguyên liệu

Thông tin liên lạc

Trụ sở chính: : Số 8/A32 Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Số điện thoại:: 0243.846.5142

Website: vinagro.com.vn

Người liên hệ 01

Mr. Thân Dỹ Ngữ | Giám Đốc.
0913.239.304, vietnam.agroproducts@gmail.com

Sản phẩm từ nhà sản xuất này