Trang chủ Tin tức TUYỂN ĐƠN VỊ THI CÔNG VÀ THIẾT KẾ GIAN HÀNG HỘI CHỢ FOODEXPO 2019

TUYỂN ĐƠN VỊ THI CÔNG VÀ THIẾT KẾ GIAN HÀNG HỘI CHỢ FOODEXPO 2019

09.09.2019

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” do EU tài trợ (sau đây gọi tắt là Dự án BioTrade EU) được tổ chức Helvetas Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu tổng thể nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia được Quốc tế công nhận về cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên cho các ngành công nghiệp thảo dược, thực phẩm và mỹ phẩm – được khai thác và chế biến theo tiêu chuẩn tự nguyện về thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Một trong các đối tượng mà dự án nhắm đến là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ thảo dược (bao gồm cả thực phẩm). Trong đó, việc truyền thông, quảng bá các giá trị cũng thúc đẩy giao thương, tiêu thụ các sản phẩm thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị đạo đức (EBT) của các SMEs là một hoạt động quan trọng của Dự án.

Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng công nghiệp thực phẩm – Foodexpo tại Tp. HCM từ ngày 13-16/11/2019 – sự kiện toàn diện nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, tạo cơ hội cơ hội quảng bá, giao thương, nâng cao nhận diện thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm, đồng thời nâng cao nhận diện về giá trị, hình ảnh của BioTrade và xây dựng phong cách giao thương/tiêu dùng bảo tồn đa dạng sinh học và đạo đức tới người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp.

Dự án cần tuyển một đơn vị thiết kế và thi công gian hàng cho Dự án BioTrade EU và các doanh nghiệp trực thuộc Dự án tại Hội chợ.

Thông tin chi tiết xin mời xem trong Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Các tổ chức/doanh nghiệp tư vấn có chuyên môn phù hợp và quan tâm gửi hồ sơ năng lực, báo giá (theo tiêu chí lựa chọn nói trên) và thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ email info@biotrade.com.vnvà helvetas.vietnam@helvetas.org. Hạn cuối nhận thư bày tỏ là ngày 23/9/2019.