Trang chủ Tin tức TUYỂN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG/MARKETING THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỚI TRAPHACO SAPA

TUYỂN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG/MARKETING THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỚI TRAPHACO SAPA

09.10.2019

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” do EU tài trợ (sau đây gọi tắt là Dự án BioTrade EU) được tổ chức Helvetas Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu tổng thể nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia được Quốc tế công nhận về cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên cho các ngành công nghiệp thảo dược, thực phẩm và mỹ phẩm – được khai thác và chế biến theo tiêu chuẩn tự nguyện về thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Một trong các đối tượng mà dự án nhắm đến là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ thảo dược (bao gồm cả thực phẩm). Trong đó, việc truyền thông, quảng bá các giá trị cũng thúc đẩy giao thương, tiêu thụ các sản phẩm thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị đạo đức (EBT) của các SMEs là một hoạt động quan trọng của Dự án.

Với mong muốn nâng cao nhận thức về giá trị của BioTrade đồng thời xây dựng phong cách tiêu dùng các sản phẩm bảo tồn đa dạng sinh học và có đạo đức tới doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng, dự án cần tuyển một đơn vị sản xuất nội dung truyền thông cho Dự án BioTrade EU phối hợp cùng công ty Traphaco Sapa tại Lào Cai.

Hạn chót ứng tuyển: 18.10.2019

Chi tiết trong Điều khoản tham chiếu đính kèm.