Trang chủ Tin tức Tuyển chuyên gia tư vấn hệ thống chứng nhận hữu cơ quốc tế chuỗi Gừng, Nghệ tại tỉnh Cao Bằng

Tuyển chuyên gia tư vấn hệ thống chứng nhận hữu cơ quốc tế chuỗi Gừng, Nghệ tại tỉnh Cao Bằng

04.04.2018

Tổng quan chung

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (sau đây gọi là BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED).

Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kinh doanh bền vững theo tiêu chuẩn Đạo đức Thương mại Sinh học trong lĩnh vực Nguyên liệu tự nhiên (NI) tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một nhà cung ứng được quốc tế công nhận trong lĩnh vực thảo dược, dược phẩm và thực phẩm chức năng”

Các kết quả mong đợi của dự án gồm:

• 5000 hộ nông dân quy mô nhỏ được cải thiện sinh kế thong quan việc tham gia chuỗi giá trị thương mại sinh học có đạo đức

• 50 Chuỗi giá trị nguyên liệu tự nhiên được phát triển theo nguyên tắc thương mại sinh học BioTrade

• 12 Doanh nghiệp tham gia dự án được nâng cao năng lực để có thể cung cấp sản phẩm BioTrade cho thị trường nội địa và quốc tế.

• 10 triệu người tiêu dùng được truyền thông về các sản phẩm thương mại sinh học BioTrade

Trong số các doanh nghiệp tham gia dự án BioTrade EU, Công ty VIPAGRO là doanh nghiệp đang hợp tác với nhiều hộ nông dân quy mô nhỏ trên địa bàn huyện Thông Nông của tỉnh Cao Bằng (Gừng và Nghệ) phát triển các chuỗi nông sản theo nguyên tắc thương mại sinh học phục vụ thị trường xuất khẩu. Trước thực trạng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu nông sản giá trị cao cũng như để tận dụng tiềm năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở một số huyện vùng cao tỉnh Cao Bằng, Công ty VIPAGRO dự kiến xây dựng vùng trồng một số cây gia vị đạt tiêu chuẩn và được chứng nhận hữu cơ quốc tế (EU, Mỹ, Canada) nhằm mục tiêu xuất khẩu vào thị trường giá trị cao để từ đó tạo được đầu ra ổn định và tăng thu nhập cho nông dân khi tham gia sản xuất hữu cơ để cung ứng cho công ty. Tuy nhiên cả nông dân và doanh nghiệp đều không có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm trong thiết lập và quản lý chuỗi theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, đồng thời cũng không hiểu rõ về quy trình và yêu cầu về hệ thống để đạt được chứng nhận hữu cơ quốc tế.

Vì vậy ToR này nhằm tìm kiếm chuyên gia về tiêu chuẩn và chứng nhận organic quốc tế để tư vấn cho doanh nghiệp VIPAGRO phát triển chuỗi Gừng và Nghệ hữu cơ cho 225 hộ nông dân trên diện tích 15 Ha: Thiết lập, phát triển, duy trì các chuỗi hữu cơ đảm bảo đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận ORGANIC cho thị trường EU, Mỹ, Canada. Mục tiêu lâu dài là các doanh nghiệp trên duy trì được hệ thống sản xuất organic đã được thiết lập trong những năm tiếp theo để ổn định đầu ra cho nông dân sản xuất hữu cơ đồng thời tăng được thu nhập cho nông dân bằng việc xuất khẩu hàng hoá vào thị trường giá trị cao.

Mục tiêu đợt tư vấn:

• Tư vấn cho công ty Công ty VIPAGRO trong việc thiết lập và duy trì hệ thống tiêu chuẩnorganic các cây gia vị Gừng & Nghệ, và

• Tư vấn, hỗ trợ để hai doanh nghiệp được cấp chứng nhận organic tiêu chuẩn Eu, Mỹ,Canada cho các chuỗi Gừng & Nghệ.

Các hoạt động và mục tiêu cụ thể:

Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể sau:

Hoạt động 1: Khảo sát, đánh giá thực trạng và lập kế hoạch

– Cùng doanh nghiệp đi thực địa khảo sát thực trạng loại cây trồng, khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác, phân bố vùng nguyên liệu, tình trạng nhà xưởng chế biến… để đánh giá tính khả thi khi thiết lập vùng sản xuất hữu cơ và xây dựng hệ thống chứng nhận organic cho các cây trồng mà doanh nghiệp định làm.

– Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tư vấn sẽ đưa ra kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống, đào tạo và chứng nhận hữu cơ trong đó xác định được rõ loại cây trồng, quy mô diện tích, địa bàn, số hộ dân tham gia, tiến độ thực hiện. Bản kế hoạch này sẽ được thảo luận và thống nhất với doanh nghiệp trước khi trình dự án BT EU xem xét và phê duyệt.

Hoạt động 2. Đào tạo cho các tác nhân tham gia các chuỗi giá trị hữu cơ và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý nông nghiệp hữu cơ Dựa vào bản kế hoạch triển khai chứng nhận hữu cơ đã được thống nhất giữa Tư vấn – Doanh nghiệp – Dự án BT EU, tư vấn sẽ tiến hành các hoạt động đào tạo cho các tác nhân tham gia sản xuất, chế biến, xuất khẩu các chuỗi đã lựa chọn đồng thời tư vấn cho doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản lý theo yêu cầu chứng nhận hữu cơ cho thị trường EU, Mỹ, Canada.

Các hoạt động đó bao gồm:

– Giới thiệu và đào tạo yêu cầu, tiêu chuẩn hữu cơ cho nông dân, cán bộ địa phương, doanh nghiệp

– Giám sát quá trình đào tạo kỹ thuật theo tiêu chuẩn hữu cơ

– Thiệt lập và xây dựng hệ thống giám sát nội bộ ICS

– Đào tạo hệ thống thanh tra nội bộ ICS

– Đào tạo và hướng dẫn doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản lý các chuỗi lựa chọn theo yêu cầu chứng nhận hữu cơ EU, Mỹ, Canada.

– Hướng dẫn quá trình ghi chép sổ sách từ khâu sản xuất-chế biến – xuất khẩu đảm bảo hệ thống truy xuất nguồn gốc

– Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận và làm việc với Tổ chức chứng nhận hữu cơ quốc tế.

Hoạt động 3. Đánh giá nội bộ ICS và hoàn thiện hệ thống quản lý

Tư vấn cùng với doanh nghiệp tiến hành đánh giá nội bộ ICS các chuỗi giá trị đã chọn để kiểm tra tình trạng sẵn sàng của hệ thống, khắc phục các lỗi trước khi thanh tra quốc tế do tổ chức chứng nhận cử đến đánh giá.

Hoạt động 4. Làm việc với thanh tra hữu cơ do tổ chức chứng nhận cử đến Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm việc với thanh tra quốc tế do tổ chức chứng nhận cử đến để thanh tra các chuỗi hữu cơ đã đăng ký chứng nhận. Trong trường hợp có các lỗi cần khắc phục thì tư vấn có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các hành động khắc phục cho đến khi doanh nghiệp được cấp chứng nhận organic.

Sản phẩm chuyển giao:

– Bộ tài liệu đào tạo về tiêu chuẩn hữu cơ cho đối tượng: nông dân, công nhân nhà máy chế biến, thanh tra nội bộ ICS

– Hệ thống mẫu biểu áp dụng cho hệ thống quản lý hữu cơ từ thu thập dữ liệu ban đầu, sổ ghi chép cấp nông hộ, nhà máy- công ty.

– Hồ sơ đăng ký chứng nhận hữu cơ của doanh nghiệp

– 1 Báo cáo tư vấn trong đó tóm tắt quá trình triển khai, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Doanh nghiệp trong việc duy trì hệ thống chứng nhận hữu cơ đã được cấp trong các năm tiếp theo.

Yêu cầu tư vấn:

– Trình độ đại học về lĩnh vực trồng trọt hoặc tương đương

– Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tư vấn về hệ thống chứng nhận hữu cơ EU, Mỹ, Canada

– Có kiến thức và kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ

– Có kinh nghiệm làm việc với Doanh nghiệp và tổ nhóm nông dân

– Có hiểu biết về điều kiện tư nhiên và tập quán canh tác ở địa bàn triển khai dự án hữu cơ.

– Có hiểu biết về thị trường gia vị xuất khẩu là một lợi thế.

Khung thời gian: Từ 20/4/2018 đến 20/12/2018 (9 tháng)

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Cao Bằng

Thù lao chuyên gia:

Các chi phí các của chuyên gia sẽ được dự án chi trả theo thoả thuận nhưng không vượt quá định mức quy định tài chính của dự án.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 15/4/2018