Xúc tiến thương mại

Tên sự kiện Ngày Tỉnh/Thành phố Quốc gia Link
VIETFOOD & BEVERAGE – PROPACK 2020 2020-08-06 00:00:00 Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Xem thêm
HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM TỰ NHIÊN VIỆT NAM 2020-09-22 00:00:00 Vietnam Xem thêm
HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – MERCOSUR (NAM MỸ) 2020-10-01 00:00:00 HCMC Vietnam Xem thêm
VIETNAM FOODEXPO 2020 2020-11-18 00:00:00 HCMC Vietnam Xem thêm
BIOFACH INTO ORGANIC 2021 (17-20/02/2020) 2021-02-17 00:00:00 Nuremberg ĐỨC Xem thêm