Trang chủ Khách hàng Luật thuế & quy định Cán cân xuất nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên Việt Nam

Cán cân xuất nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên Việt Nam

13.09.2016

Mặc dù có nguồn nguyên liệu tự nhiên và tài nguyên đa dạng sinh học phong phú, xuất nhập khẩu của ngành vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Trong năm 2015, giá trị xuất khẩu đạt 17,3 triệu đô la Mỹ, thấp hơn 3% so với năm trước đó, đánh dấu mốc tăng trưởng xuất khẩu 7% cho giai đoạn 2011-2015. Trong khi đó, cũng trong năm 2015, Việt Nam nhập khẩu 74,4 triệu đô la Mỹ giá trị các nguyên liệu tự nhiên, tạo ra tình trạng nhập siêu 57 triệu đô la Mỹ.

Phần lớn nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam được trao đổi dưới dạng cây khô hoặc tinh dầu. Các biểu đồ bên dưới thể hiện tình hình xuất nhập khẩu các loại thực vật khô sử dụng cho dược phẩm và mỹ phẩm của Việt Nam trong năm 2015.

import-chart

Là các quốc gia xuất khẩu nguyên liệu tự nhiên hàng đầu thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ cũng là hai nhà cung cấp hàng đầu của Việt Nam, chiếm hơn 80% thị phần nguyên liệu nhập khẩu. Các nhà cung cấp khác phần lớn cũng là các quốc gia châu Á, trừ Tanzania và Ý. Việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt khi nguồn cung đến từ một số ít các nhà cung cấp, có thể khiến ngành dược phẩm, mỹ phẩm và có thể là cả công nghiệp thực phẩm của Việt Nam rơi vào thế yếu.

Mặt khác, đối với xuất khẩu Ấn Độ là khách hàng hàng đầu của Việt Nam chiếm gần 30% giá trị, khối lượng xuất khẩu còn lại cũng được phân chia đều hơn giữa các quốc gia khách hàng. Một dấu hiệu tích cực khác là trong số 10 khách hàng hàng đầu, 8 quốc gia có xu hướng mua nhiều nguyên liệu từ Việt Nam hơn so với các quốc gia khác, điều này thể hiện qua màu xanh của các quả bóng trên biểu đồ.

export-chart

Cái nhìn ban đầu về cán cân thương mại trong năm 2015 chỉ ra một số bài toán Việt Nam cần giải quyết để trở thành nhà cung cấp nguyên liệu tự nhiên được quốc tế công nhận: đẩy mạnh ngành nguyên liệu tự nhiên để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, hạn chế sự phụ thuộc vào xuất khẩu; nâng cao sản lượng và chất lượng phù hợp với các yêu cầu quốc tế, duy trì quan hệ với các quốc gia khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản.