Trang chủ Hồ sơ công ty Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

Vùng nguyên liệu

Thông tin liên lạc

Trụ sở chính: 18 Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Số điện thoại:: 0633 063 3821228-3830650-3824167

Website: http://www.ladopharcorp.com/

Người liên hệ 01

Lê Hải Bình | Sales.
063 3500846, haibinh_ladophar@yahoo.com.vn

Người liên hệ 02

Hoàng Ngọc Đan Vy | Marketing.
063 3818359, ladomkt@gmail.com

Sản phẩm từ nhà sản xuất này