Trang chủ Hồ sơ công ty Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

Vùng nguyên liệu

Thông tin liên lạc

Trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại:: +84 (56) 3846500 – 3846040 – 3847798

Website: bidiphar.com

Người liên hệ 01

Nguyễn Khoa Việt Trường | Phụ trách vùng nguyên liệu.
01254501331, truongnkv@bidiphar.com

Người liên hệ 02

Ngô Đăng Vũ | Phụ trách vùng nguyên liệu.
0983839892, vund@bidiphar.com

Người liên hệ 03

Hà Ngọc Bích | Marketing.
01285694599, bich.marketing@bidiphar.com

Người liên hệ 04

Trần Minh Hải | Marketing.
0905545108, hai.marketing@bidiphar.com

Sản phẩm từ nhà sản xuất này