Trang chủ Trung tâm Triển khai Thương mại Sinh học – BIG Việt Nam

Trung tâm Triển khai Thương mại Sinh học – BIG Việt Nam

13.09.2016

BIG Việt Nam (BioTrade Implementation Group – Trung tâm Triển khai Thương mại Sinh học Việt Nam) là một tổ chức được thành lập nhằm tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh bền vững dựa trên các nguyên tắc Thương mại sinh học.

BIG Việt Nam, với đội ngũ chuyện gia giàu kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau  sẽ tiếp tục các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh bền vững dựa trên các nguyên tắc của BioTrade và nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Ngoài ra, BIG Việt Nam sẽ phối hợp với các công ty xây dựng chiến lược định vị các sản phẩm BioTrade trên thị trường nội địa, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về khái niệm BioTrade, tích cực quảng bá, xúc tiến các hoạt động thương mại nhằm hỗ trợ các sản phẩm này đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản…