Trang chủ BioTrade là gì?

BIOTRADE Việt Nam

Dự án BioTrade là dự án phát triển dược liệu sạch do Liên minh châu Âu tài trợ, với mục tiêu đưa những giá trị bền vững vốn được biết đến và chấp nhận rộng rãi tại thị trường châu Âu vào ngành dược liệu Việt Nam: bền vững về kinh tế. xã hội, và môi trường.

Các sản phẩm được giới thiệu tại Cổng thông tin BioTrade Việt Nam là các sản phẩm chất lượng cao, sản xuất thân thiện với môi trường, và góp phần mang lại thu nhập ổn định hơn cho người nông dân.

mrv_5465

BioTrade là gì?

Được đưa ra từ năm 1996, BioTrade là sáng kiến của Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD) được định nghĩa là “các hoạt động thu hái, sản xuất và kinh doanh buôn bán hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ đa dạng sinh học tự nhiên, theo các tiêu chuẩn bền vững về môis trường, xã hội và kinh tế”.